☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Niedziela 29.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. kontakt do inspektora danych osobowych e-mail: inspektorodo@kuratorium.wroclaw.pl, tel. 713406344
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, (UE) 2016/679 z 27.04.2016. r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), art.6 ust.1 lit. a-f,
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Jeżeli przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie danych danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak może skutkować niezałatwieniem Pani/Pana sprawy, jeżeli podstawą przetwarzania jest, przepis prawa, lub zawarcie umowy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskim Kuratorze Oświaty; 
  b) zawarcia umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia Pani/Pana sprawy, a po tym okresie – przez czas oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa
 5.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
   
 6. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych skutkować może nierozpatrzeniem sprawy

 


 
 
ilość odwiedzin: 1486319

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X