Elektroniczna skrzynka podawcza

Informujemy, że jest możliwość złożenia dokumentu elektronicznego do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. - link

Adres ESP (skrytki ePUAP) - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (/ij56r1a7pg/SkrytkaESP)

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP .

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu za pomocą udostępnionego formularza wniosku na elektronicznej platformie usług administracji publicznych - ePUAP:
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (07:45-15:45) do Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu mieszczącej się w pok. 2009 na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW


  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to:
   • DOC, RTF
   • XLS
   • CSV
   • TXT
   • GIF, TIF, BMP, JPG
   • PDF
   • ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Wytworzył:
Mariusz Lasko
Udostępnił:
Lasko Mariusz
(2012-03-29 12:43:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Lasko Mariusz
(2024-02-28 13:43:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki