Dane adresowe Kuratorium

 

ko

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel. 71 340 63 36,
poczta@kuratorium.wroclaw.pl 

Mając na uwadze wpływającą do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu korespondencję, przesyłaną
za pośrednictwem poczty elektronicznej, informuje się, że korespondencja kierowana do organu administracji publicznej winna spełniać wymagania określone w art. 63 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.). Podania mogą być zatem wnoszone również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych (platforma e-PUAP), jednakże i ta forma korespondencji wymaga wskazania co najmniej osoby wnoszącej (imienia i nazwiska), jej adresu i szczegółowego żądania, dotyczącego kwestii, których rozstrzygnięcie pozostaje w kompetencjach Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Informuje się również w tym miejscu, iż zasady składania do organu nadzoru pedagogicznego skarg i wniosków zostały szczegółowo opisane na stronie BIP Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce Załatwianie spraw, Skargi i wnioski.

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. 745- 1545

środa w godz. 745- 1800

------------

DELEGATURY:

Delegatura w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18, budynek nr  12

58-506 Jelenia Góra
tel. 
75 616 15 00,
email: jeleniagora@kowroc.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. 745- 1545

środa w godz. 745- 1800

 

Delegatura w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 22-24
58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 20 64
email: walbrzych@kowroc.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. 700- 1500

środa w godz. 700- 1800

 

Delegatura w Legnicy 
ul. F.Skarbka 3
59-208 Legnica 
(wejście od ulicy Bankowej)
tel. 76 713 50 56
email: legnica@kowroc.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. 730- 1530

środa w godz. 730- 1800

 

Oddział ds obsługi archiwum
ul. Pątnowska 50
59-220 Legnica
Pokój 108
tel. 76 871 95 92

tel. 882 163 647  w godzinach od 800 do 1500
email: archiwum@kowroc.pl
Godziny urzędowania: od 7 do 15


Skargi i wnioski 
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Wytworzył:
Mariusz Lasko
Udostępnił:
(2003-12-05 09:34:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Lasko Mariusz
(2023-12-06 08:31:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki