Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy paliw płynnych i wykonywanie usługi mycia pojazdów oraz zakupu drobnych akcesoriów do samochodów w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych, dla potrzeb kolumny transportowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki