Skargi i wnioski

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU

 

Przepisy regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków:
- Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków; Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

W siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu skargi i wnioski ustne przyjmowane są codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 w pokoju 2232 i 2259 (II piętro) oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2232 lub 2259 (II piętro).

W Delegaturach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu skargi i wnioski ustne przyjmowane są codziennie
w godzinach 10.00 - 12.00.

Dodatkowo, w sprawach skarg i wniosków dyrektorzy:
1.    Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego,
2.    Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej,
lub ich zastępcy przyjmują w każdą środę odpowiednio w pok. 2232 i w pok. 2259,
w godzinach od 10:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Natomiast dyrektorzy:
1.    Delegatury w Jeleniej Górze,
2.    Delegatury w Legnicy,
3.    Delegatury w Wałbrzychu,
przyjmują w każdą środę na terenie siedzib kierowanych przez siebie Delegatur, w godzinach od 10:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Skargi i wnioski muszą zawierać: imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego oraz adres wnoszącego.

UWAGA: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków; Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski wpływające do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Zespół ds. Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i rozpatrywane przez wyznaczonych pracowników.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Lasko Mariusz
(2005-03-11 07:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Lasko Mariusz
(2023-11-24 15:14:10)